به گزارش لست سکند کشور کوبا جزیره ای که در سال ۱۴۹۲ توسط “کریستف کلمب” کشف شد و هاوانا پایتخت آن است.”هاوانا” به نام “کپسول زمان” معروف است و تاریخ با آن دست در دست قدم می زند.این شهر خاص با خیابان های سنگفرش، ساختمان های سبک باروک، بندرگاه های تاریخی ،موزه های متفاوت ، رستوران های افسانه ای ،میدان های پر ازدحام و خانه نویسنده مشهور “ارنست همینگوی” و از همه مهم تر تور ماشین های قدیمی مقصد گردشگران از سرتاسر دنیا است.این ماشین های عتیقه چنان افسونگرند که سن و سالشان را پشت چهره جذابشان پنهان می کنند.

در حدود ۴۰۰ سال استعمار توسط اسپانیا،سبب شده که معماری بناها اغلب هویتی اسپانیایی داشته باشد.ماشین های دهه پنجاه آمریکایی مهم ترین جاذبه توریستی کوبا هستند که عشق به ماشین و البته رفع نیاز حمل و نقل عوامل اصلی راندن این ماشین های کلاسیک در خیابان ها است.

85 american-cars-capitolio-building-havana-cuba-3march14-alamy_1440x960 havana1 havana5 IMG_3134-1200x675